تعمیر دوربین حرارتی صنعتی testo872 آلمان

Repairs testo 872 Thermal imager

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

قیمت:   200,000 - 12,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت ما تعمیرات و کالیبراسیون دوربین حرارتی صنعتی testo872 آلمان را بر عهده دارد. تمامی دستگاه‌های تعمیری و کالیبره شده دارای مهلت تست و ضمانت هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
1,350,000 - 2,500,000 تومان
مهندسی نادین طیف
حداقل سفارش  1 عدد
1,080,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
580,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
595,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 1,450,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000 - 2,700,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی تاسیسات الدورادو
حداقل سفارش  1 عدد
610,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
860,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 - 680,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
930,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
650,000 - 1,550,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1,062,500 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
300,000,000 - 500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,300,000,000 - 1,800,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,400,000,000 - 1,800,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000,000 - 1,400,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
450,000,000 - 520,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000,000 - 410,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000,000 - 290,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,800,000,000 - 3,200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
140,000,000 - 160,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000,000 - 180,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...