تعمیر دستگاه کجلدال behrosog کمپانی behr آلمان

Kjeldahl behrosog

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   100,000 - 25,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
تعمیرات و کالیبراسیون دستگاه کجلدال behrosog کمپانی behr آلمان را بر عهده دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
240,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 قطعه
614,000,000 - 640,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
330,000,000 - 550,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
55,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000,000 - 280,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
430,000,000 - 450,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
550,000,000 - 590,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 - 180,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000,000 - 140,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
470,000,000 - 500,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...