تعمیر دستگاه هضم کجلدال کمپانی Velp

Velp Kjeldahl Digestion Repair

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   1,000 - 2,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت پارس طب نوین بین الملل با بیش از 30 سابقه در فروش و تعمیر لوازم آزمایشگاهی ارائه دهنده و تعمیر کننده دستگاه کجلدال (هضم) کمپانی Velp می‌باشد. همچنین پشتیبانی از محصول فوق بر عهده پارس طب نوین است


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
540,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
480,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
90,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
235,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
410,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
4,863,540 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
441,200 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
598,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
364,800 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
95,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
3,950,000 تومان
کاوش آزما
حداقل سفارش  1
440,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
10,500,000 تومان
طیف آزما طب
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
245,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
67,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
24,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
44,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
35,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
35,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...