تعمیر تیتراتور مدل Titrino plus 848 کمپانی Metrohm سوئیس

Metrohm titrator karl fischer Titrino plus 848 Repair

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   1,000 - 2,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت پارس طب نوین با بیش از 30 سال سابقه ارائه دهنده تیتراتور مدل Titrino plus 848 کمپانی Metrohm سوئیس می‌باشد. همچنین پشتیبانی از محصول فوق بر عهده پارس طب نوین است.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
65,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
299,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,500 - 100,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
28,200 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1 قطعه
256,400 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
251,700 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,150 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
28,200 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
39,390 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
259,300 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
279,700 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
515,500 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
220,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
250,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...