تعمیر تیتراتور مدل Titrando 904 کمپانی Metrohm سوئیس

Metrohm titrator karl fischer Titrando 904 Repair

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   2,000,000 - 37,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت پارس طب نوین با بیش از 30 سال سابقه ارائه دهنده تیتراتور مدل Titrando 904 کمپانی Metrohm سوئیس می‌باشد. همچنین پشتیبانی از محصول فوق بر عهده پارس طب نوین است.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آرکا راد تجارت ARTECO


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
300,000,000 - 500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,400,000,000 - 1,800,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
450,000,000 - 520,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
350,000,000 - 410,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000,000 - 290,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,800,000,000 - 3,200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
140,000,000 - 160,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000,000 - 180,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 110,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...