تعمیر ترازوی پرتابل Scout SKX123 کمپانی Ohaus

ohaus Portable Balances Scout SKX123

دسته بندی محصول:  ترازوی آزمایشگاه

قیمت:   100,000 - 8,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت ما تعمیرات و کالیبراسیون ترازوی پرتابل Scout SKX123 کمپانی Ohaus را بر عهده دارد. تمامی دستگاه‌های تعمیری و کالیبره شده دارای مهلت تست و ضمانت هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کاوش آزما
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تجهیزات آزمایشگاهی پویش گستران طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,500,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پانیذ آزما تجهیز پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,900,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,850,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پانیذ آزما تجهیز پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,900,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,500,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 - 10,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
زیست دهش خاورمیانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,600,000 - 8,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
320,000,000 - 360,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
550,000,000 - 620,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000,000 - 55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
88,000,000 - 110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,400,000,000 - 2,800,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 18,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000,000 - 18,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 8,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...