تعمیر بادسنج AM-4207SD کمپانی Lutron تایوان

Anemometer AM-4207SD

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

قیمت:   100,000 - 3,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت ما تعمیرات و کالیبراسیون بادسنج AM-4207SD کمپانی Lutron تایوان را بر عهده دارد. تمامی دستگاه‌های تعمیری و کالیبره شده دارای مهلت تست و ضمانت هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 1,450,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1,560,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000 - 2,700,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
580,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
756,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
610,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
340,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
550,000 - 1,650,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 - 580,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
306,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
306,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1,350,000 - 2,500,000 تومان
مهندسی نادین طیف
حداقل سفارش  1 عدد
860,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
450,000,000 - 500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 220,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
980,000,000 - 1,150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
270,000,000 - 310,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
220,000,000 - 280,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
120,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 60,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...