تعمیر اینورتد میکروسکوپ کمپانی Leica آلمان

Leica Inverted Biological Microscope Repair

دسته بندی محصول:  میکروسکوپ ها

توقف تولید و فروش

پارس طب نوین با بیش از 30 سال سابقه ارائه دهنده انواع اینورتد میکروسکوپ ساخت کمپانی Leica آلمان می‌باشد. همچنین پشتیبانی از محصول فوق بر عهده پارس طب نوین است.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 300,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 300,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 500,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 300,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
88,000,000 - 90,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 300,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 300,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 300,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 300,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 300,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 300,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 300,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 300,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 300,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 300,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 300,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 500,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...