تعمیر اسپکتروفتومتر T60 کمپانی PG Instruments

T60 Spectrophotometer Repair

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   150,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
شرکت پارس طب نوین با بیش از 30 سال سابقه آمادگی خود را جهت ارائه دستگاه اسپکتروفتومتر T60 کمپانی PG Instruments اعلام می دارد. همچنین پشتیباتی از محصول فوق برعهده پارس طب نوین می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
220,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,500 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
12,170 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
49,350 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
625,400 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
880,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
256,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
5,900 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1
240,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
230,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
948,410 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
443,360 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
340,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
467,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
988,000 - 4,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
130,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
370,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...