تعمیر استرس سنج محیطی WBGT-302 کمپانی kem ژاپن

kem WBGT Meter WBGT-302

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

قیمت:   200,000 - 5,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت ما تعمیرات و کالیبراسیون استرس سنج محیطی WBGT-302 کمپانی kem ژاپن را بر عهده دارد. تمامی دستگاه‌های تعمیری و کالیبره شده دارای مهلت تست و ضمانت هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
4,900,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی تاسیسات الدورادو
حداقل سفارش  1
1,060,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
480,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
4,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
980,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
2,275,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
550,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 3,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 1,850,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
750,000 - 980,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
750,000 - 2,650,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروجلوه 360
حداقل سفارش  1
455,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 4,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 5,500,000 تومان
مهندسی نادین طیف
حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,362,500 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
55,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000,000 - 280,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000,000 - 180,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
550,000,000 - 590,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
430,000,000 - 450,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
110,000,000 - 140,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
470,000,000 - 500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 9,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...