تعمیرات تخصصی ماشین آلات صنعت گونی بافی

دسته بندی محصول:  تعمیر و نگهداری

توقف تولید و فروش

انواع اکسترودر،گردباف،کوتینگ ،چاپ و ad*star و انواع برد های تخصصی آنها

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
10,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ژوبین
حداقل سفارش  1
500,000 - 2,000,000 تومان
همگامان صنعت ایرسا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
جاوید الکترونیک سام
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 20,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
35,000 تومان
ایران تجارت
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10
70,000 تومان
ایران تجارت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ژوبین
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 60,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 300,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ژوبین
حداقل سفارش  1
100,000 - 300,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 15,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
100,000 - 250,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...