تصفیه فاضلاب بیمارستانی

دسته بندی محصول:  مدیریت فاضلاب

توقف تولید و فروش

این اطمینان به شما داده می شود که با صرف کمترین هزینه با استفاده از مرغوب ترین تجهیزات، فاضلاب خروجی تاییدیه محیط زیست را اخذ نماید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 دستگاه
750,000 - 900,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 - 750,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی به آب پالایش سیستم
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,700,000 - 2,500,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  10 دستگاه
560,000 - 840,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تدبیر نوین سازان
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,500,000 تومان
انرژیسازان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 790,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 20,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000 - 110,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000,000 - 180,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000 - 40,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,800,000 - 2,900,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  5 دستگاه
1,100,000 - 1,790,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی به آب پالایش سیستم
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 1,500,000 تومان
چدن کاوه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...