تصفیه آب به روش اسمز معکوس RO

Reverse osmosis

دسته بندی محصول:  تصفیه آب

قیمت:   3,000,000 - 100,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
اسمز معکوس (RO) یک فرآیند فیزیکی جداسازی است که در این فرآیند، جریان آب خام به دو جریان آب محصول و جریان آب تغلیظ شده تقسیم می شود. به جریان غلیظ تر، آب شور و یا دورریز هم گفته می شود.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  500 قطعه
2,700 - 3,000 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 - 15,000,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1000 قطعه
9,000 - 10,000 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  1000 قطعه
17,500 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 - 1,650,000 تومان
فروشگاه اینترنتی تاسیسات تهرانی
حداقل سفارش  4000 قطعه
560 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  1 قطعه
44,000,000 تومان
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1000 قطعه
35,000 - 39,000 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
17,000,000 تومان
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1000 قطعه
57,000 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  1000 قطعه
13,000 - 20,000 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  1000 قطعه
12,000 - 14,000 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  1000 قطعه
125,000 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  25 قطعه
12,500 - 15,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  20 قطعه
70,000 تومان
فناوری های نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000,000 - 180,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
11,000,000 تومان
حداقل سفارش  300 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
700,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 120,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...