تست سیتومگالوویروس

Cytomegalovirus -CMV IgM

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

سیتومگالوویروس (به انگلیسی: Cytomegalovirus) یک سرده از ویروس‌های ردهٔ هرپس ویرالس در زیرخانواده بتا از خانواده هرپس ویریده است. میزبان‌های طبیعی آن نخستی‌هایی چون میمون و انسان هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
390,000,000 - 420,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
46,000,000 - 49,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
24,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 4,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
13,000,000 - 16,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 14,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 - 160,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
34,000,000 - 86,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
340,000,000 - 360,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...