تری کلرو استو نیتریل آلفا trichloroacetonitrile

trichloroacetonitrile

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

تری کلرو استو نیتریل محصول شرکت AlfaAesar با فرمول مولکولی Cl3CCN با خلوص 98% و به مقدار 50 gr توسط شرکت مینا تجهیز آریا به فروش میرسد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  25 گرم
18,000 - 23,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 گرم
135,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
118,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
185,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
161,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 گرم
70,000 - 80,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 گرم
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
140,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
123,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
164,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
127,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
170,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
117,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
114,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 گرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
160,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
190 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...