تری متوکسی وینیل سیلان

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش تری متوکسی وینیل سیلان و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی حلال های دوتره ، ظروف آزمایشگاهی تفلونی از معتبرترین برندهای دنیا میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
158,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
144,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
149,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
211,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  200
5,000 - 9,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  100
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
141,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
120,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
190,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
1,300,000 - 1,800,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  25
85,000 - 100,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
116,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
164,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
182,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
190 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...