تری فنیل فسفین مرک کد 808270

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

تری فنیل فسفین مرک کد 808270 ، CAS 603-35-0 Chemical Formula: (C₆H₅)₃P Molar Mass: 262.29 g/mol


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
104,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
106,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
174,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
136,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
109,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
126,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
209,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
181,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
189,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
184,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
12,000 - 14,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 عدد
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  200 عدد
32,000 - 34,000 تومان
کیمیا کوثر خلیج فارس
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
1,950,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 عدد
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
520,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  250 عدد
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
1,200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...