تری فلوئورمتان سولفونیک اسید کد مرک 821166

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   980,000 تومان / سی سی

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
Trifluoromethanesulfonic acid Molar Mass: 150.08 g/mol Chemical Formula: CF₃SO₃H CAS #: 1493-13-6

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
162,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
106,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
166,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
122,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
106,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
105,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
161,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
181,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
138,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
4,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 سی سی
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
131,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
173,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
197,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
116,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
194,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
190 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...