تری فتالدی آلدهید

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   450 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
فروش تری فتالدی آلدهید و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
107,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
156,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
134,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
122,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
165,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
147,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
129,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
ایران شیمی
حداقل سفارش  1
171,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
113,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
190,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
43,000 - 48,000 تومان
سورنا شیمی زاگرس
حداقل سفارش  1
163,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
107,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  25
70,000 - 75,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
106,400 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...