تری سدیم فسفات

TSP

دسته بندی محصول:  تصفیه آب

قیمت:   21,500 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
این ترکیب به عنوان یک افزودنی غذایی در تمامی جهان به تایید رسیده است و در صنایع غذایی کارکردهای فراوانی دارد. نام این ماده و یا مشتقات آن را در لیبل ترکیبات درج شده بر روی اغلب کیک ها، نان ها، سس ها

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
190,000,000 - 500,000,000 تومان
فراسارینا پاسارگاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
11,500 - 13,500 تومان
کیمیا کوثر خلیج فارس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
165,000,000 - 300,000,000 تومان
فراسارینا پاسارگاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,680,000 تومان
سانتک آرکا صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
17,000,000 تومان
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
12,500 - 15,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,726,000 تومان
سانتک آرکا صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,500,000 - 1,650,000 تومان
فروشگاه اینترنتی تاسیسات تهرانی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,773,000 تومان
سانتک آرکا صنعت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  24000 کیلوگرم
7,100 - 7,800 تومان
حداقل سفارش  30000 کیلوگرم
6,700 - 7,000 تومان
حداقل سفارش  2000 کیلوگرم
5,300 - 6,000 تومان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
85,000 - 88,000 تومان
حداقل سفارش  24000 کیلوگرم
11,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
39,500 - 40,300 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15,500 - 17,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
88,000 تومان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
150,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
7,100 - 8,200 تومان
حداقل سفارش  210 کیلوگرم
50,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
12,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
67,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
40,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
83,000 - 88,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
4,500 - 5,200 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
83,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...