ترنس آنتول

trans-Anethole

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   2,950,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
کد محصول مرک:800429C A S NUMBER:4180-23-8اسم دوم:Propenylanisole فرمول خطی:CH3CH=CHC6H4OCH3مولار:148.20 gr/molانبوهی:0.99 g/cm3 at 20 °C

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
395,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
199,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
184,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
251,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
113,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
380,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
268,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
380,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 عدد
0 تومان
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
235,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
3,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,700,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
2,300,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  250 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
1,490,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,180,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
1,400,000 تومان
حداقل سفارش  250 عدد
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  25 عدد
1,900,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...