ترمومتر تفنگی 920 درجه هلدپیک (HOLD PEAK)

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

توقف تولید و فروش

ترمومتر تفنگی 920 درجه هلدپیک (HOLD PEAK) دما از -50 ال 920 درجه با قابلیت انتشار قابل تنظیم و زمان اندازه گیری کوتاه و وزن پایین دارای لیزر جهت افزایش دقت در هدف گیری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
235,000 - 295,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
365,000 - 465,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 270,000 تومان
فروشگاه اینترنتی تاسیسات تهرانی
حداقل سفارش  1 دستگاه
850,000 - 950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
540,000 - 650,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
595,000 - 695,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
415,000 - 555,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
235,000 - 350,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
530,000 - 655,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
550,000 - 695,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,772,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,300,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,850,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,054,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
575,000 - 650,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,674,000 - 12,936,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
415,000 - 550,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
770,000 - 980,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
985,000 - 1,150,000 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...