ترمومتر تفنگی 920 درجه هلدپیک (HOLD PEAK)

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

توقف تولید و فروش

ترمومتر تفنگی 920 درجه هلدپیک (HOLD PEAK) دما از -50 ال 920 درجه با قابلیت انتشار قابل تنظیم و زمان اندازه گیری کوتاه و وزن پایین دارای لیزر جهت افزایش دقت در هدف گیری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 1,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
930,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
550,000 - 1,650,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,000,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
90,000 - 570,000 تومان
الکتروجلوه 360
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,800,000 - 2,700,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000,000 - 280,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,000,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,400,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
340,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,560,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
580,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
610,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
860,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
900,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
850,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
306,000 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...