ترمومتر تفنگی غیر تماسی 550 درجه هلدپیک (HOLD PEAK)

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

توقف تولید و فروش

ترمومتر تفنگی غیر تماسی 550 درجه هلدپیک (HOLD PEAK) دماسنج غیر تماسی سنجش پرتو فرو سرخ رنج دمایی از -30 تا 550 قابلیت انتشار قابل تنظیم زمان اندازه گیری کوتاه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
820,000 - 990,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
76,000 - 595,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
3,850,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,540,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
755,000 - 950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
545,000 - 655,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
550,000 - 695,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
655,000 - 855,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
550,000 - 650,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
235,000 - 295,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
925,000 - 1,255,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
2,772,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
5,054,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,750,000 - 2,250,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
4,300,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
235,000 - 295,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
270,000 - 300,000 تومان
فروشگاه اینترنتی تاسیسات تهرانی
حداقل سفارش  1 عدد
7,600,000 تومان
مهرکانازصنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...