ترموستات دیواری هوشمند گویس ایتالیا مدل 10794

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

توقف تولید و فروش

کنترل دمای محیط بر روی سیستم هوشمند KNX تنظیم عملکرد ترموستات در 3 مد کاری: Economy , Precomfort , Comfort کلید دستی برای تغییر سرعت فن (دارای 3 سرعت)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
235,000 - 295,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
850,000 - 950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
4,300,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1
575,000 - 650,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,540,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1
540,000 - 650,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
530,000 - 655,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
415,000 - 555,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
9,674,000 - 12,936,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
5,054,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1
235,000 - 295,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
595,000 - 695,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
235,000 - 350,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
910,000 - 1,200,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,270,000 - 1,700,000 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...