ترموستات دیواری هوشمند گویس ایتالیا مدل 10791

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

توقف تولید و فروش

کنترل دمای محیط بر روی سیستم هوشمند KNX تنظیم عملکرد ترموستات در 3 مد کاری: Economy , Precomfort , Comfort کلید دستی برای تغییر سرعت فن (دارای 3 سرعت)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
680,000 - 750,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
105,000 - 185,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
110,000 - 140,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
983,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1
650,000 - 950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
504,000 - 716,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
2,561,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1
950,000 - 1,200,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
550,000 - 850,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
120,000 - 250,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
2,691,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1
306,000 - 420,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
4,500,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1
450,000 - 600,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
500,000 - 950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,305,000 - 1,755,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...