ترموستات تماسی (جداری) با تنظیم خارجی تکبان TLV 93 G

دسته بندی محصول:  قطعات تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

توقف تولید و فروش

ترموستات تماسی (جداری) با تنظیم خارجی تکبان TLV 93 G ، این دستگاه به خصوص برای بخش گرمایشی یعنی جائیکه نیاز به نصب روی لوله آب گرم بوسیله تسمه فنری دارد توصیه می شود. ارائه شده توسط فروشگاه جعفریان

محصولات مشابه

حداقل سفارش  6 عدد
46,800 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  6 عدد
105,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  6 عدد
83,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  6 عدد
27,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  6 عدد
23,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
11,780,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  6 عدد
58,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
271,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع برودتی نظریان
حداقل سفارش  6 عدد
37,200 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع برودتی نظریان
حداقل سفارش  6 عدد
125,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  6 عدد
29,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع برودتی نظریان
حداقل سفارش  1 عدد
20,350,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
277,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
26,450,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
348,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
17,500,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
9,080,000 تومان
کارنو صنعت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
725,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
64,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
48,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
72,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...