ترمز پله مگاترد MegaTread - کد 9

MegaTread - code 9

دسته بندی محصول:  قطعات پلکان

قیمت:   35,000 - 650,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ترمز پله این محصول ایمنی تردد را در پله ها، رمپ ها در مقابل لغزندگی ایجاد نموده و نسبت به آب، مواد شوینده، اسیدها، بازها، نور مستقیم و سرما تا 30- درجه و تردد سنگین مقاومت دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
130,000 - 175,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25
50,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
85,000 - 130,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
65,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
65,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
65,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20
55,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12
85,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
75,000 - 115,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12
55,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15
50,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12
95,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  15
85,000 - 125,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
165,000 - 175,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
180,000 - 210,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12
120,000 - 145,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
250,000 - 400,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 8,000,000 تومان
عمران تجارت دانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10
70,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
250,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10
70,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
70,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
150,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  20
580,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  20
580,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10
250,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10
150,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 650,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...