ترمز پله مگاترد ساده

Mega Tread

دسته بندی محصول:  قطعات پلکان

قیمت:   35,000 - 600,000 تومان / متر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ترمز پله مگاترد با کیفیت ترین و با دوام ترین محصول ضد لغزنده در دنیا است که هیچ تغییر ماهیتی در مرور زمان نخواهد داشت و دارای تائیدیه انجمن تولیدکنندگان ساختمان و تجهیزات ایمنی از اروپا و آمریکا ...


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
130,000 - 175,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
85,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
120,000 - 145,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15 متر
85,000 - 125,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
180,000 - 210,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
65,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  20 متر
55,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
50,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15 متر
50,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر
85,000 - 130,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 11,000 تومان
دُرمت
حداقل سفارش  1 متر
165,000 - 175,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
65,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 متر
55,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25 متر
50,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
65,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
75,000 - 115,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 600,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 600,000 تومان
عمران تجارت دانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
300,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
250,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
70,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
70,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
150,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
150,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
70,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
150,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
70,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
250,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
300,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
300,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
150,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
250,000 - 400,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...