ترمز پله ضد لغزنده مگاترد code 105

دسته بندی محصول:  قطعات پلکان

قیمت:   35,000 - 1,500,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
استفاده از محصول ترمز پله مگاترد ( نوار ضد لغزنده پله و سطح - ترمز پله مگاترد ) که با دوام ترین محصول ضد لغزنده پله در دنیا می باشد میتواند مشکل لغزنده بودن پله ها و سطح را بر طرف نماید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
65,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
5,000 - 11,000 تومان
دُرمت
حداقل سفارش  15 بسته
40,000 - 60,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20 بسته
65,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
85,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 130,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
130,000 - 175,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
60,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
65,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
55,000 - 60,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
45,000 - 60,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
150,000 - 180,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  15 بسته
75,000 - 110,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 بسته
75,000 - 110,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 بسته
90,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25 بسته
50,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
150,000 - 155,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 1,500,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 بسته
100,000 - 200,000 تومان
عمران تجارت دانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
20,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
340,000 - 2,200,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
20,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
20,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
100,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
340,000 - 2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
340,000 - 2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
340,000 - 2,200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...