ترمز پله ضد لغزنده مگاترد code 105

دسته بندی محصول:  قطعات پلکان

قیمت:   35,000 - 650,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
استفاده از محصول ترمز پله مگاترد ( نوار ضد لغزنده پله و سطح - ترمز پله مگاترد ) که با دوام ترین محصول ضد لغزنده پله در دنیا می باشد میتواند مشکل لغزنده بودن پله ها و سطح را بر طرف نماید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
130,000 - 175,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
165,000 - 175,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 بسته
55,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
65,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15 بسته
50,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  12 بسته
95,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 بسته
85,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25 بسته
50,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 بسته
85,000 - 130,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20 بسته
55,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15 بسته
85,000 - 125,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 بسته
65,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 بسته
180,000 - 210,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 بسته
120,000 - 145,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
65,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 بسته
75,000 - 115,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 بسته
70,000 - 150,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 650,000 تومان
عمران تجارت دانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 بسته
70,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
250,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
70,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
70,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
150,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  20 بسته
580,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  20 بسته
580,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
250,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
150,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
35,000 - 650,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...