ترمز پله سمباده ای لب پله

دسته بندی محصول:  قطعات پلکان

توقف تولید و فروش

ترمز پله سمباده ای لب پله همانطور که اسم آنها معلوم است آنها مانند سمباده هستند و به صورت پشت چسبدار تولید میشوند ارائه محصول توسط شرکت دورمت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 رول
35,000 - 650,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  12 رول
95,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 رول
180,000 - 210,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20 رول
55,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 رول
75,000 - 115,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 رول
35,000 - 650,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  15 رول
50,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 رول
130,000 - 175,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 رول
55,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 رول
85,000 - 130,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 رول
165,000 - 175,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25 رول
50,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 رول
65,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 رول
35,000 - 650,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  15 رول
85,000 - 125,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 رول
85,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 رول
150,000 - 800,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 رول
65,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 رول
120,000 - 145,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 رول
65,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...