ترمز پله آلومینیومی لب پله

دسته بندی محصول:  قطعات پلکان

توقف تولید و فروش

ترمز پله آلومینیومی لب پله ، این ترمز پله های به صورت نبشی آلومینیومی بوده و ۸ سانت از لبه پله را می پوشاند ارائه محصول توسط شرکت دورمت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 1,500,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 متر
340,000 - 2,200,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  15 متر
40,000 - 60,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 1,500,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 متر
100,000 - 130,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 1,500,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 1,500,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 1,500,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 200,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 200,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 200,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 متر
55,000 - 60,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
340,000 - 2,200,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 متر
65,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 1,500,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 1,500,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 1,500,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 1,500,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 200,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 1,500,000 تومان
عمران تجارت دانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 11,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
35,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...