ترمز پله آلومینیومی لب پله

دسته بندی محصول:  قطعات پلکان

توقف تولید و فروش

ترمز پله آلومینیومی لب پله ، این ترمز پله های به صورت نبشی آلومینیومی بوده و ۸ سانت از لبه پله را می پوشاند ارائه محصول توسط شرکت دورمت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  15 متر
85,000 - 125,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 650,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 متر
180,000 - 210,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15 متر
50,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر
65,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 650,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  12 متر
95,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
165,000 - 175,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر
85,000 - 130,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 متر
120,000 - 145,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20 متر
55,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 متر
85,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر
150,000 - 800,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  12 متر
55,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
130,000 - 175,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25 متر
50,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
65,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
75,000 - 115,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
1,000,000 - 8,000,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 متر
65,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...