ترانس ایزوله بیمارستانی

دسته بندی محصول:  ترانسفورماتور ها

قیمت:   2,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ترانس ایزوله بیمارستانی در شرکت انرژی الکترونیک ایران طراحی و با بهترین کیفیت ساخته می شود .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 4,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 6,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 900,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 3,500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 6,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,200,000 - 3,900,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 5,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 6,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 6,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
700,000 - 3,500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 6,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 3,500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 800,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
79,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
69,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...