ترانسمیتر فشار

دسته بندی محصول:  سایر ابزار آلات اندازه گیری فشار

توقف تولید و فروش

کهربا گستر وارد کننده انواع تجهیزات برق و ابزار دقیق از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش گستر کاوه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش گستر کاوه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تکسان تام آزما
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تکسان تام آزما
حداقل سفارش  1
200,000 - 2,000,000 تومان
سپهران ارتباطات
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
هیدرولیک و پنوماتیک ترک TORK(پورسروری)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی پکا (پایش کاران امین)
حداقل سفارش  1
210,000 تومان
هیدرولیک و پنوماتیک ترک TORK(پورسروری)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تکسان تام آزما
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 3,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تکسان تام آزما
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش گستر کاوه
حداقل سفارش  1
16,000,000 - 21,000,000 تومان
مهندسی فهم (فرابرد هوشمند میهن )


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...