ترانسفورماتور 400 به 110 سه فاز IEE

Dry Transformer Tree PH

دسته بندی محصول:  ترانسفورماتور ها

قیمت:   2,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ترانسفورماتور 400 به 110 سه فاز IEE در شرکت انرژی الکترونیک ایران طراحی و ساخته شده است ارائه توسط شرکت انرژی الکترونیک ایران

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 3,500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 800,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 800,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 5,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 3,200,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 4,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,200,000 - 3,900,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 4,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
79,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
69,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...