ترانسفورماتور ایزوله خشک IEE

Dry Isolation Transformer

دسته بندی محصول:  ترانسفورماتور ها

قیمت:   2,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ترانسفورماتور ایزوله خشک IEE ساخت شرکت انرژی الکترونیک ایران با رعایت تمامی اصول فنی بصورت کاملا مهندسی ساخته میشوند


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 400,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 3,200,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 4,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 3,500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 900,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 8,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,200,000 - 3,900,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 800,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 800,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 9,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 3,500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
79,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
69,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...