ترانسدیوسر جریان مدل KTC کوشا الکترونیک البرز

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

توقف تولید و فروش

ترانسدیوسر جریان مدل KTC کوشا الکترونیک البرز ؛ ترانسدیوسر جریان مدل KTR تولید شده در شرکت کوشا الکترونیک البرز ، با خروجی همزمان ولتاژ و جریان استاندارد، تغذیه 24ولت


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
3,852,500 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
5,471,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
1,345,700 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
4,112,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
358,041 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
243,993 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
2,898,800 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
136,857 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 1,500,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
6,313,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
244,115 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 200,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
6,085,800 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
39,000,000 - 45,000,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
192,153 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
11,481,800 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
100,000 - 200,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
3,969,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
6,085,800 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 200,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 - 239,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
42,000 - 318,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
47,000 - 182,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
18,000 - 27,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
23,000 - 29,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
27,000 - 102,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
42,000 - 318,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
56,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 - 155,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...