تراش و ساخت قطعات تفلونی بلوز bellows PTFE

دسته بندی محصول:  آب بند

توقف تولید و فروش

این اتصالات که در دونوع تکی و دوتایی طراحی میشوند,شامل یک بلوز bellows است که شکل مهاربندی خاص آن اجازه حرکت زاویه ای در هر صفحه را به اتصال می دهد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
100 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  3 قطعه
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 قطعه
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
730 - 830 تومان
کالای مسعود
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 قطعه
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 قطعه
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 قطعه
5,376,000 - 5,400,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
37,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 قطعه
200,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
33,000 - 48,000 تومان
حداقل سفارش  60 قطعه
60,000 - 63,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
33,000 - 38,000 تومان
حداقل سفارش  6 قطعه
177,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
674,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  4 قطعه
221,000 - 2,300,000 تومان
حداقل سفارش  24 قطعه
19,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
600,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
10,000 - 12,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
660,000 - 760,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
2,475,000 - 2,600,000 تومان
حداقل سفارش  30 قطعه
6,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  20 قطعه
20,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
540,000 - 720,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...