تراز بنایی 30 سانت

دسته بندی محصول:  سایر ابزارها

توقف تولید و فروش

این محصول برای صاف بودن یک چیز استفاده میشود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
برس صنعت پاسارگاد
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1
350,000 - 625,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10
80,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 3,800,000 تومان
ابزار تاسیسات


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
30,000 تومان
حداقل سفارش  25
38,000 تومان
حداقل سفارش  25
38,000 تومان
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,500 تومان
حداقل سفارش  1
430,000 تومان
حداقل سفارش  6
360,000 تومان
حداقل سفارش  1
485,000 تومان
حداقل سفارش  25
38,000 تومان
حداقل سفارش  1
800 تومان
حداقل سفارش  12
35,000 تومان
حداقل سفارش  20
26,000 تومان
حداقل سفارش  16
19,000 تومان
حداقل سفارش  10
5,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...