ترازوی رطوبت سنج کمپانی Sartorius آلمان

Sartorius Moisture balance

دسته بندی محصول:  ترازوی آزمایشگاه

توقف تولید و فروش

شرکت پارس طب نوین با بیش از 30 سال سابقه آمادگی خود را جهت ارائه ترازوی رطوبت سنج کمپانی Sartorius آلمان اعلام می دارد. همچنین پشتیبانی و تعمیرات دستگاه های فوق برعهده پارس طب نوین می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
3,800,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 28,000,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 60,000,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
4,500,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 - 12,000,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 - 10,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پانیذ آزما تجهیز پویا
حداقل سفارش  1 عدد
4,500,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 36,000,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
4,500,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
18,000,000 - 22,000,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 26,000,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تجهیزات آزمایشگاهی پویش گستران طب
حداقل سفارش  1 عدد
5,600,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تجهیزات آزمایشگاهی پویش گستران طب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تجهیزات آزمایشگاهی پویش گستران طب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
80,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
450,000,000 - 700,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000,000 - 800,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000,000 - 600,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 30,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...