ترازوی آزمایشگاهی ساخت کمپانی Shimadzu ژاپن

shimadzu laboratory balance 2

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   40,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ترازو از طریق نیرویی که جسم یا حتی مایعی بر روی آن وارد می کند، وزن را تشخیص می دهد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
840,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
39,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
53,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
44,850 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
12,170 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
2,600,000 تومان
کاوش آزما
حداقل سفارش  1 عدد
190,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
69,380 - 2,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
120,000,000 تومان
طیف آزما طب
حداقل سفارش  1 عدد
61,410 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
393,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
170,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
10,200,000 - 1,000,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...