تترا-n-بوتیل اورتو تیتانات مرک کد 821084

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

تترا-n-بوتیل اورتو تیتانات مرک کد 821084 CAS 5593-70-4 chemical formula (CH₃CH₂CH₂CH₂O)₄Ti Molar Mass:340.32 g/mol Hill Formula: C₁₆H₃₆O₄Ti

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
179,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
123,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
148,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
184,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
105,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
150,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
199,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
130,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
142,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
189,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
102,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
134,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
190 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...