تب سنج بی بی سیل Babisil

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

توقف تولید و فروش

تب سنج بی بی سیل Babisil تب سنج سه کاره دیجیتالی اندازه گیری دمای بدن نوزاد مخصوص گوش و پیشانی قابلیت دما سنج سخنگو

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
776,000 - 848,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,650,000 - 1,980,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
950,000 - 1,250,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,608,000 - 2,136,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
250,000 - 340,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
5,054,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1
2,700,000 - 3,200,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
7,600,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1
215,000 - 285,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
420,000 - 550,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
980,000 - 1,050,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
750,000 - 900,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
400,000 - 690,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
680,000 - 880,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
2,772,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1
1,250,000 - 1,950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
225,000 - 275,000 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...