تبدیل دو راهی بوق شیپوری

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات صوتی و تصویری

قیمت:   140,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
برای اتصال دو عدد شیپور به یک یونیت از این قطعه استفاده می شود که از آلومینیوم ریخته گری شده ساخته شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
63,700,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
410,500,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
11,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تصویر گستران
حداقل سفارش  1 عدد
155,000 تومان
سازه های امن ژوبین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فناوران انرژی سبز
حداقل سفارش  1 عدد
3,360,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 عدد
248,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
255,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
11,700,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
30,200,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تصویر گستران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه محل
حداقل سفارش  1 عدد
1,150,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
313,600,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
67,000,000 تومان
کنز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
475,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
220,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
122,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
435,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...