تبخیر کننده دی اکسید کربن Co2 مایع 300 کیلو گرم بر ساعت شرکت پویش تهویه - Co2 economy vaporizer

دسته بندی محصول:  تجهیزات تولید گاز

توقف تولید و فروش

تبخیرکننده CO2،دی اکسید کربن،صنایع غذایی، نوشابه سازی،تولید آب گازدار، جوشکاری, تأسیسات آتش نشانی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سرما گستر ایران
حداقل سفارش  1
40,000 - 48,000 تومان
آیو پارت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تولیدی صنایع هوای فشرده ایمن
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پویش تهویه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...