تایل نمایان وسط پانچ منظم

دسته بندی محصول:  مصالح ساختمانی فلزی

توقف تولید و فروش

تایل نمایان وسط پانچ منظم با ضخامت 0/5-0/7 میلیمتر از خمکاری و پانچ CNC ورق آلومینیومی به شکل نمایان تولید می گردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  10 کارتن
100,000 - 150,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  100 کارتن
19,000 - 22,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  500 کارتن
15,000 - 20,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  100 کارتن
20,000 - 23,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  500 کارتن
15,500 - 17,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  500 کارتن
18,700 - 19,700 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  5 کارتن
16,000 - 25,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  500 کارتن
13,300 - 14,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...