بی متال 21 تا 27 آمپر BBC CEM

دسته بندی محصول:  تجهیزات توزیع برق

قیمت:   575,000 - 655,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
بی متال 21 تا 27 آمپر BBC CEM T25 DM مورد استفاده در تجهیزات توزیع برق ارائه توسط شرکت تدارکات صنعت جنوب

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 35,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
3,155,000 - 3,955,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
465,000 - 555,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
295,000 - 395,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,855,000 - 6,550,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
590,000 - 690,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,700,000 - 2,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
550,000 - 695,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,670,000 - 6,570,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,500,000 - 7,950,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
935,000 - 1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,900,000 - 3,550,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,150,000 - 4,450,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
990,000 - 1,290,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
786,000 - 858,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
755,000 - 950,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,990,000 - 4,750,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,990,000 - 2,690,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,550,000 - 3,755,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,455,000 - 2,955,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
895,000 - 995,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...