بیس (تری کلرو متیل )کربنات

Bis(trichloromethyl) carbonate

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   2,300,000 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
کد محصول مرک: 814283 اسم دوم: Triphosgene, Carbonic acid bistrichlor methyl ester فرمول: C3Cl6O3 C A S NUMBER: 32315-10-9 مولار: 296.75 g/mol قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
385,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
425,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
356,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
193,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
295,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
3,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
3,700,000 تومان
حداقل سفارش  10 گرم
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
2,950,000 تومان
حداقل سفارش  250 گرم
0 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  5 گرم
1,490,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
950,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,180,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
400,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
1,400,000 تومان
حداقل سفارش  250 گرم
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
1,900,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...