بیس کانکتور (تابلویی) خانواده Revos DD مدل 71.325.1028.0

Connector Base 33

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   1,326,000 - 1,364,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
بیس کانکتور (تابلویی) خانواده Revos DD مدل 71.325.1028.0جنس محفظه آلومینیوم، رنگ خاکستری، سایز 10 جهت مغزی 42، نوع بیس (تابلویی) + قفل، IP 54

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
851,000 - 875,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
879,000 - 904,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
699,000 - 719,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,567,000 - 1,612,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
56,000 - 57,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
5,713,000 - 5,876,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,584,000 - 2,658,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
546,000 - 562,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
354,000 - 364,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,218,000 - 1,253,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,291,000 - 1,328,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,180,000 - 3,270,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
588,000 - 604,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,244,000 - 1,279,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
699,000 - 719,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
265,000 - 272,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
879,000 - 904,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,340,000 - 1,378,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,953,000 - 2,009,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
985,000 - 1,014,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
324,500 - 333,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,699,200 - 3,804,840 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,292,000 - 3,387,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
566,000 - 582,120 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
449,000 - 461,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
587,000 - 603,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
343,400 - 353,160 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,094,000 - 4,211,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
698,300 - 718,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
177,500 - 182,520 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,803,000 - 8,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,191,000 - 1,225,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
549,000 - 565,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
57,879,000 - 59,533,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
879,000 - 904,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
678,000 - 697,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
612,200 - 629,640 تومان


در حال ارسال اطلاعات...