بیس کانکتور (تابلویی) از خانواده Revos EE مدل 71.320.2428.0

Connector Base 29

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   985,000 - 1,014,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
بیس کانکتور (تابلویی) از خانواده Revos EE مدل 71.320.2428.0جنس محفظه آلومینیوم، رنگ خاکستری، سایز 24 جهت مغزی 46، نوع بیس (تابلویی) + قفل، IP 54

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
1,252,000 - 1,287,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 823,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,903,000 - 2,986,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
46,000 - 47,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
380,000 - 400,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
751,000 - 772,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
840,000 - 864,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
519,000 - 534,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,593,000 - 1,638,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
57,879,000 - 59,533,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,140,000 - 2,201,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
15,242,000 - 15,678,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,504,000 - 1,547,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,188,000 - 1,222,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
568,000 - 584,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,306,000 - 2,371,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,891,000 - 1,945,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
844,000 - 868,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,953,000 - 2,009,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
324,500 - 333,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,699,200 - 3,804,840 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,292,000 - 3,387,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
566,000 - 582,120 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
449,000 - 461,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
587,000 - 603,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
343,400 - 353,160 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,094,000 - 4,211,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
698,300 - 718,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
177,500 - 182,520 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,803,000 - 8,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,191,000 - 1,225,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
549,000 - 565,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
57,879,000 - 59,533,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
879,000 - 904,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
678,000 - 697,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
612,200 - 629,640 تومان


در حال ارسال اطلاعات...