بووین سرم آلبومین کایسون آمریکا

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
Produced by heat-shock isolation; Purity of ≥ 98%; CAS Number: 9048-46-8. Store at 2˚ to 8˚C.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
185,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
122,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
250,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  50 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
130,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
137,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
102,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
154,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
180,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 گرم
133,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
164,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
178,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
130,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
2,800,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  50 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  250 گرم
44 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...